;

AZ AVANA EGYESÜLET SCI-FI KÉPREGÉNY PÁLYÁZATOT ÍR KI

Olyan máshol még nem publikál, rövid, ötletes, önmagában is kerek történeteket várunk, amelynek témája a tudományos fantasztikumhoz köthető.
Az első helyezett pályamű emlékplakettben és jutalomban részesül. A kiemelkedő színvonalú munkák megjelenhetnek az SF Galaxis antológiában, illetve a legjobbakból kiállítást rendezünk a HungaroCon országos sci-fi találkozón.
A grafikai és a szöveges rész külön is értékelésre kerül, így az első helyezetten kívül több alkotó is jutalomban részesülhet.
Szerzőpárosok is nyújthatnak be pályamunkát vagy akár csoportok is.
Kérjük a pályázókat, hogy fokozottan figyeljenek a helyesírásra!
A pályázatot 3 fős zsűri bírálja el, amelynek tagjai

Kiss Ferenc – Korcsmáros Pál-díjas képregényíró
Szélesi Sándor – Zsoldos Péter-díjas sci-fi író, forgatókönyvíró
Cserkuti Dávid a zsűri elnöke – Alfabéta-díjas képregényrajzoló, grafikusművész

Beküldési határidő: 2019. augusztus 15. 24:00

Korhatár: betöltött 14 éves kor felett
Formai követelmények:
Maximum 6 oldal
Mérete 165×232 mm vagy álló A/4
Nagy felbontású jpg vagy nyomdai beállítással készült pdf anyagot kérünk.

A pályázati anyag beküldésével a pályázó hozzájárul, hogy adatait a pályázat során kezeljük, illetve a benyújtott pályázati anyagot az Avana Egyesület a kiadványaiban elsőként, rendezvényein és reklámjaiban bármikor felhasználja. Az első publikálást követően az anyagot a szerző bárhol közreadhatja.

A pályázatokat a következő e-mail címre kérjük küldeni: kepzomuveszeti@avana.hu

A zsoldos Péter-díjról

Kedves Barátunk!

Szeretnénk közelebb hozni az olvasókhoz a Zsoldos Péter-díjat, Magyarország legrégebbi és egyetlen sci-fi témában elérhető irodalmi díját, ismertebbé tenni magát a megmérettetést, és a zsűrizés körülményeit. Ennek érdekében összeszedtünk pár érdekes kérdést, és megválaszoltuk azokat. Reméljük, a válaszok végére kevesebb tisztázatlan terület marad a Zsoldos Péter-díj körül.

Mi a Zsoldos Péter-díj célja?

A Zsoldos Péter-díj célja, hogy a sci-fi zsánerben tevékenykedő írók díjazásával népszerűsítse a tudományos-fantasztikus irodalmat, és jelzést adjon az olvasóknak, hogy adott évben melyik mű emelkedett ki a mezőnyből, hogy ráirányítsa a figyelmet a nyertes műre, ezzel megteremtve az érdeklődést a mű és írója iránt, illetve anyagilag támogassa a sci-fi írókat.

Szükség van-e hazai sci-fi díjra?

Válasz minden egyes díj esetében csak szubjektív megítélés alapján adható. Nem lehet kategorikusan kijelenteni, hogy szükség van Oscar-díjra, Hugo-díjra vagy Zsoldos-díjra. Viszont a reklámozók, forgalmazók előszeretettel alkalmazzák promóciójukban, ha egy film Oscar-díjas, egy könyv Hugo-díjas vagy egy író Zsoldos-díjas. Tehát olyan személy is van, akinek nem számít egy díj megléte, nem az alapján megy be egy filmre, vagy vesz meg egy könyvet, de van, akinek a figyelmét felkelti, ha egy alkotás, egy mű díjazott. És nem elhanyagolható az előző kérdésnél ismertetett tény sem, hogy a díj pénzjutalommal jár, így a művek megszületését (akár a kiadásáért járó honoráriummal megegyező összegben) anyagilag is támogatja a díj.

A díj alapoz-e az írók és műveik ismertségére?

Mint minden irodalmi díj esetében a Zsoldos Péter-díj zsűrije is az írók publikus műveivel dolgozik, azokat értékeli, de az értékelés folyamán az író kiléte, ismertsége nem befolyásolja a zsűri munkáját. A díjat elnyerheti kevésbé ismert író is.

Hogyan működik a nevezés a díjra, és mi szükség van egyáltalán nevezésre?

A nevezésre a díj zsűrizésének technikája miatt van szükség. Mivel az zsűri minden írást elolvas, így rendelkezniük kell egy-egy példányból a zsűrizett műből. Vagyis a nevezési metódus azért fontos, hogy biztosítani tudjuk a köteles példányokat a zsűrizéshez. Bárki nevezhet egy nagyközönség számára publikált művet (amennyiben a díj kiírásának további feltételeit is teljesíti a mű), de biztosítania kell a köteles példányokat a nevezés mellé. Első körben az Avana Egyesület vállalja, hogy a nevezés után felkeresi a könyv kiadóját, hogy rendelkezésünkre bocsátja-e a művet, amennyiben ez nehézségbe ütközik, akkor a nevezőnek kell gondoskodnia a mű beszerzéséről.

Miért kell köteles példányokat bekérni, miért nem veszik meg a zsűri tagjai saját pénzükből a köteteket?

A zsűri tiszteletdíj nélkül végzi a munkáját, így nem várhatjuk el tőlük, hogy minden egyes nevezett műből saját költségen rendelkezzenek példánnyal. Ám célunk, hogy ennek ellenére is minden egyes jelölt eljusson a zsűri tagjaihoz, hogy megismerhessenek minden nevezett művet, és a teljes mezőny elolvasása után dönthessenek. Ezért látjuk a legjobb megoldásnak a kötelespéldányok bekérését.

Hány tagú a zsűri, és miért nem áll több tagból?

A zsűri 2002 óta öt tagból áll. Egy nagyobb létszámra történő bővítés nehézségekbe ütközik. A bővítés legfőbb akadálya, hogy a nevezések mellé köteles példányokat kérünk be a művekből. Az öt darab köteles példány bekérését íróktól, kiadóktól, nevező magánszemélyektől még észszerűnek tartjuk, több példány bekérése esetleg túl nagy költségbe verheti a nevezőt, így az a nevezések elmaradásával járhat. Nem építhetünk arra sem, hogy elektronikusan kérjük be a kiadóktól a műveket, hiszen egyrészről nem minden könyv jelenik meg elektronikus formában a piacon, másrészről tapasztalataink szerint a kiadók nem szívesen adják át a műveket elektronikus formában. (Amennyiben ez a gyakorlat változna, úgy természetesen elgondolkodunk a zsűri bővítésén.) Felmerült, hogy a bekért öt köteles példányt adja körbe zsűri, de ez sem járható út, mivel a zsűritagok az ország különböző pontjain élnek, így szigorú időbeosztáshoz kellene kötni az olvasást, minden zsűritagnak adott időpontokig kellene elolvasnia egy-egy művet, ha csúszás történik, a többi zsűritag sem tudja végezni a munkáját. Ráadásul az ország több pontján élő zsűritagok közötti könyvforgás megnövekedett logisztikai és nem elhanyagolható költségbeli feladatokat követelne meg.

Miért nem az olvasók/egyesületi tagok/kiadók/nagyobb csoportok szavaznak a díjról?

Egy nagyobb csoport esetében nem beszélhetünk köteles példányok bekéréséről, hanem mindenkinek meg kellene vásárolnia minden nevezett művet. Egy választott zsűrivel ellentétben (akik megkapják az összes díjon induló művet), semmi nem garantálná, hogy a csoportok minden egyes tagja saját költségén megvásárolná az összes kiadványt (könyvet, folyóiratot, antológiát) és azok mindegyikét elolvasná. Így szavazatuk csak az általuk megismert kötetek olvasmányélményeire korlátozódna, nem a legjobb művet díjaznák, hanem a legnépszerűbb írók könyveit. De 2018-tól senkit nem zárunk ki a szavazásból, hiszen megalapítottuk a Zsoldos Péter-díj közönségdíj kategóriáját, amit nem egy szakmai zsűri döntése alapján osztunk ki, hanem a scifi.hu-n szavazó olvasók véleménye alapján.

Kik a zsűri tagjai?

A zsűri tagjai 2018-ban:
Dr. S. Sárdi Margit, ELTE Magyar Irodalom tanszék oktatója, az irodalomtudományok kandidátusa, a Magyar Scifitörténeti Társaság alapító elnöke.
Dr. Szarka Emese, Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense. Didaktikát oktat. Publikált a vallási mozgalmakról, a kreatív gondolkodásról, az utópiákról.
Dr. Domokos Áron, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Könyvtártudományi Tanszékének adjunktusa.
Vásárhelyi Lajos, író, fordító, kritikus.
Csák Tamás, az Avana Egyesület delegált tagja.
2019-ben új összetételű zsűri fogja értékelni a műveket.

Hogyan pontoz a zsűri?

A zsűri súlyozott átlagot számolva hozza meg a végeredményt. Ez azt jelenti, hogy a legkisebb és legnagyobb pontszámot adó zsűritag szavazata a felét éri a többi tag szavazatának, így a szélsőséges szavazatok bár hatással van a végeredményre, mégsem viszik a szélsőségek felé a végső döntést.

Miért nincs előzsűrizés?

Ennek több oka van. Jelen pillanatban a nevezett díjak darabszáma nem indokolja az előzsűrizés folyamatát. Ezenkívül, az előzsűrizés nem lerövidítené, hanem meghosszabbítaná a zsűrizési időt, hiszen az összes könyvet még egy zsűrinek (előzsűrinek) el kellene olvasnia (ez magában ugyanannyi idő lenne, mintha maga a zsűri olvasná el őket), és az első körön túljutott műveket még a fő zsűrinek is el kellene olvasnia. Továbbá a zsűrizési folyamatba még több hiteles személyt kellene bevonni, az előzsűrinek is legalább öt tagból kellene állnia, hogy ne két ember döntésén múljon, mely művek kerülhetnek a fő zsűri elé, hiszen ez az objektivitás rovására mehet. Vagyis eleve tíz zsűritaggal kellene számolnunk, akik hosszabb idő alatt hoznák meg a döntésüket.

Miért kell minden évben kiosztani a díjat, akkor is, amikor nem születik elég mű a zsánerben?

Nem oszt minden évben díjat a zsűri. Jelen szabályzat értelmében, ha egy évben nem születik öt darab értékelhető mű, akkor a következő év mezőnyében jelennek meg az adott év művei. Tehát létezik egy számszerű határ, ami alatt nem oszt ki díjat a zsűri. Másik szempont lehetne, hogy kikötjük, kétévenként osztunk díjat, de ez sem garantálná, hogy két év alatt összegyűlik a kellő számú díjazható mű. És másik végletként, ha a művek száma mindkét évben magas volt, akkor a zsűrinek esetleg nem férne bele a zsűrizésre szánt időkeretébe, hogy felelősségteljesen értékeljen minden írást. Így a legjobb megoldásként az adott évben megjelent művek darabszáma dönt arról, hogy az adott évben oszt-e díjat a zsűri vagy nem. (A darabszámkorlát változtatható.)

Miért csak a sci-fi irodalom kerül díjazásra, miért nem kerül a mezőnybe az összes többi fantasztikum is?

A díj névadója Zsoldos Péter. Zsoldos Péter kizárólag a sci-fi irodalmat támogatta, és kifejezetten szót emelt (Zsoldos Péter szavaival élve) a sci-fi felhígulása és a műfaj mellett megjelenő szubkultúra ellen. Így az emlékének megfelelően a nevével nem szeretnénk egyéb zsánernek díjat adni, de támogatjuk, hogy más zsáner is osszon ki saját díjat, ehhez szívesen adunk segítséget is.

A zsűrivel kapcsolatban felmerült, hogy csak a sci-fi konzervatívabb vonalát támogatja. Mi igaz ebből?

Ez az állítás egyértelműen téves. 2018-ban is, de a díj történetében már többször is nyert olyan mű, ami a sci-fi modernebb vonulatához tartozik.

Voltak a múltban a Zsoldos-díj zsűrijének vitás döntései. Ezekhez hogyan viszonyul az Avana Egyesület?

Tudunk a vitás döntésekről, de fontosnak tartjuk, hogy az egyesület semmiképpen ne befolyásolja a zsűri ítéletét. Bár a díjat az Avana Egyesület kezeli, a döntést nem az egyesület, hanem egy tőle független zsűri hozza. (Az egyesület egyetlen tagot delegál a zsűribe.) Tehát az egyesület hivatalosan nem kommentál (nem helyesel, nem helytelenít) egy jelenben vagy múltban kiadott díjat. Ám figyelemmel kísérjük a zsűri munkáját, és az egyesület azon dolgozik, hogy egy-egy múltban elkövetett hiba ne ismétlődhessen meg. Ebben a szellemben delegáljuk a jövőben a zsűri tagjait.

Sok kritika érte a díj értékét, hogy magánkiadású könyvek is indulhattak a díjon. Történt-e valamilyen változás ebben az irányban?

Igen. Az egyesület meghallgatta a kritikát, és belátta, hogy a magánkiadások gyakran szerkesztetlen, írói hibáktól sem mentes művei hígították a mezőny színvonalát, és feleslegesen terhelték a zsűri munkáját. Így jelen pillanatban nem indulhat magánkiadású regény a díjon.

Sok bírálat érte a díj zsűrijét abból a szempontból is, hogy a zsánerben ismeretlen emberekből áll.

Szubjektív megítélés alá esik, hogy ki, kit ismer a zsánerben, és elfogadja-e annak személyét és döntését. A zsűri összetétele mindenfajta zsűrizésnél adhat vitára okot, de mindent megteszünk, hogy a zsűri tagjai ne kötődjenek írókhoz, kiadókhoz, lehetőség szerint egyetemi végzettségű irodalmárok legyenek és szeressék a sci-fit. A Zsoldos-díj zsűrijéről a https://zsoldosdij.avana.hu/zsuri oldalon lehet tájékozódni.

Az Avana Egyesület közleménye – Epizód 2.

A Hungarocon idén lesz 38 éves.
A rendezvényt egy azóta megszűnt egyesület alapítói 20 éve, 1998-ban adták az Avana kezelésébe, hogy vigyük tovább az eseményt. És az Avana Egyesület 20 éve minden egyes évben megrendezte az összejövetelt. Annyira egybeforrt a HungaroCon neve az Avana Egyesületével, hogy még a Wikipédia is így említi a HungaroCon címszó alatt.
Tehát egyértelmű, hogy egy sci-fi tematikájú összejövetel HungaroCon néven – már csak a 20 év jogán is – csak az Avana Egyesülethez kötődhet.
De ha valakinek nem számítana a 20 év rendezés, az, hogy az idén 38 éves HungaroCon rendezési jogát maga az alapító adta az Avana kezébe, még akkor is valamennyit nyomnia kellene a latban, hogy az Avana Egyesület 2010.07.19-én 200807-es lajstromszámmal bejegyeztette a védjegyet.

Kezdetben Budapesten és a vidéki nagyvárosokban felváltva rendeztük meg az eseményt, aztán 2013-ban hosszabb időre Budapestre költöztünk vele.

2016-ban és 2017-ben az Avana Egyesület megbízta Ádám Dénest és Varga Zoltánt, az egyesületünk két tagját, hogy rendezzék meg az eseményt. Közgyűlési jegyzőkönyvünk szerint korántsem a TimePass Meetup csoportot, hanem csak az egyesületünk két tagját.

Az Avana Egyesületnek ezekből a rendezvényekből egy fillér haszna nem származott.

2018. április 26-án (a dátumnak jelentősége lesz) az Avana Egyesület szerződést kötött Ádám Dénessel a 2018-as HungaroCon megrendezésére. Ádám Dénes ehhez átvette az Avana Egyesület bankkártyáját, amelyen az Avana Egyesület számláján 300 ezer forintot biztosítottunk neki a szervezés megkezdéséhez.

Szerződésünk szerint Ádám Dénesnek minden hónapban be kellett számolnia a HungaroCon szervezésének aktuális állásáról. Június végi beszámolója kimerült a következő egysoros üzenetben: „A hellyel tovabbra is gondban vagyok, várom a művházak válaszát.”
Mindezek ellenére a 300 ezer forintot Ádám Dénes május 2-ig, a szerződéskötésünk utáni néhány napban leemelte a számlánkról.

2018. július 4-én meglepődve vettük észre, hogy kikerült egy esemény a Facebookra „Hungaro Comic Con” néven, a HungaroCon névbe betoldva a „Comic” szót, akkor még a Hungaro-Con Group szervezésében. Utánanéztünk, a Hungaro-con Group-nak. és kiderült, hogy az egy egyesület, amelynek tagjait nem ismerjük, de elnöke Ádám Dénes, és az alapító okiratának kelte 2018.04.16, vagyis az egyesület alapítása ezzel a névvel a HungaroCon megrendezésére szóló szerződésünk megkötése előtt 10 nappal történt.
De nem az a legkorábbi fellelhető dátum az ügyben, hanem 2018.03.21, a szerződésünk előtt több mint egy hónappal, egy természetes személy beregisztrálta a hungarocomiccon.hu domaint. Tehát “valaki” a szerződéskötésünknél már egy hónappal korábban tervezte az ezen a néven való esemény megtartását.
A Hungaro Comic Con esemény kinézete felhasználta a tavalyi Con látványelemeit, borítóképét és kezdeti szövegében azt az érzetet keltette, hogy a rendezvény a HungaroCon programsorozat része: „Magyarország legnagyobb és legnívósabb Sci-fi találkozója újra megrendezésre kerül szeptember 15-16-án…” Ráadásul az esemény a tavalyi és a tavalyelőtti HungaroCon helyszínén, annak időpontjában került volna megrendezésre. Tehát minden jel, körülmény arra utalt, hogy ez az Avana Egyesület 20 éve folyamatosan megrendezett eseménye, az „eredeti” HungaroCon.

Kérdőre vontuk Ádám Dénest, hogy miért változtatta meg a rendezvény nevét, erre nem adtunk neki felhatalmazást, mire ő közölte, hogy ez nem a mi rendezvényünk, mert azt egy későbbi alkalommal, az ő eseménye után tervezi megrendezni. Közben az Ádám Dénesék eseményére meghívásra került a HungaroCon hagyományos látogatóközönsége, akik a látványelemektől megtévesztve feliratkoztak a rendezvényre. Belátható, hogy aki erre az eseményre elmegy és belépődíjat fizet, az nem fog nem sokkal utána egy ugyanolyan tematikájú rendezvényre elmenni.

A Hungaro Comic Con (az Ádám Dénes-féle rendezvény) szerepel a TEMI Fővárosi Művelődési Ház májusi-júniusi programfüzetében, ezzel a rendezvénynévvel, tehát a helyszínt legkésőbb áprilisban le kellett foglalnia, ugyanakkor a mi általunk megbízott rendezésre még június végén is csak arról számolt be, hogy gondban van a helyszínnel, a művelődési házak válaszára vár.

Továbbá a TimePass Meetup saját használatba vette a korábbi HungaroCon eventek Facebook oldalait, arról eltüntette az eseményt jegyző Avana Egyesület nevét a rendezők közül, és csak a saját társaságuk nevét szerepeltették ott, valamint oda is kikerültek az ő eseményük reklámjai, azt a látszatot keltve, mintha az esemény nem egy teljesen másik rendezvény lenne, hanem beleillene a HungaroCon 37 éves rendezvénysorozatába.

Hogy mennyire megtévesztő volt ez a fajta rendezvényszervezés, álljon itt néhány hozzászólás: „Engem megtévesztett. A napokban néztem, hogy jön a HungaroCon. Erre most látom, hogy ez nem az a con.” ; „Én is azt hittem elsőre, hogy a szokásos HungaroCon változtatott nevet.” ; „Szintén zenész, nagyon csúnyán benyaltam én is.”

A mi rendezvényünkkel kapcsolatban júliusig semmiféle előrehaladás nem történt, mivel a szerződésünkben kikötött beszámolóban Ádám Dénes csak annyiról tudott beszámolni, hogy még mindig a művelődési házak válaszára vár, holott a számlánkról már két hónappal azelőtt felvételre került általa 300 ezer forint.

Ha mindezekről a körülményekről tudomásunk lett volna, amiről szerződéskötés előtt Ádám Dénesnek kötelessége lett volna tájékoztatnia a szerződésben érdekelt másik felet, természetesen nem kötünk szerződést vele.

Minket a szerződés sokáig kötött, ezért nem beszélhettünk az ügyről, viszont a bizonyítékok összegyűjtése után, amiből számunkra kiderült (lásd az előkészületről a szerződéskötés előtti dátumok), hogy a szerződést megtévesztéssel kötötték, ami bűncselekmény, így július 9-én elálltunk a szerződéstől, és felszólítottuk Ádám Dénest, valamint a Hungaro Con Group Egyesület csapatát, aminek Ádám Dénes az elnöke, hogy 8 napon belül állítsák vissza a szerződés előtti állapotot, változtassanak nevet, és a korábban a mi rendezvényünkre megtévesztően hasonlító rendezvényt ne rendezzék meg semmilyen formában.
A kialakult helyzet miatt most már az sem megoldás, ha más néven tartják meg a rendezvényt, mivel Ádám Dénes a szerződéssel blokkolta, hogy mi lépni tudjunk a HungaroCon szervezése ügyében, így ő előbb tud megrendezni egy ugyanolyan tematikájú rendezvényt, mint maga a HungaroCon, ezzel kárt okoz az egyesületünknek.

Az Avana Egyesület anyagilag – a 300 ezer forint felvétele után, és az előrelátható per miatt – most nincs könnyű helyzetben, de a HungaroCont ebben az évben is meg fogjuk rendezni, mint ahogy 20 éve is folyamatosan megrendezzük. Köszönjük az ehhez eddig hozzánk beérkezett adományokat, kölcsönöket.
Gyertek el ti is az idei HungaroConra!

Az Avana Egyesület közleménye a „Hungaro Comic Con” rendezvényről

Az Avana Egyesület ezúton értesíti a sci-fi rajongókat, hogy a 2018. szeptember 15-16-ra „Hungaro Comic Con” néven meghirdetett, az ismertetőben a „Hungaro-Con Group” csapata által szervezett eseményt a szervezők az Egyesület beleegyezése és előzetes értesítése nélkül szervezik. A fenti esemény tehát nem az Avana Egyesület eseménye, és nem azonos a HungaroConnal.
Mivel a HungaroCon az Avana Egyesület bejegyzett védjegye, a fenti esemény szervezői a szöveges és grafikai elemek alkalmazásával, valamint a tavalyi rendezvényre hivatkozással engedély nélkül keltik azt a látszatot, hogy az esemény a több évtizedes múltra visszatekintő HungaroCon programsorozat része lenne. Ezzel megtévesztik a jelentkezőket és gazdasági kárt okoznak az Avana Egyesületnek.
A San Diego Comic Con, a Comic Con márkanév világszintű jogtulajdonosa kérdésre megerősítette, hogy jelenleg nem állnak kapcsolatban magyar szervezettel, tehát a szervezők a Comic Con márkanevet is a jogtulajdonos engedélye nélkül használják.
Az Avana Egyesület természetesen minden szükséges lépést megtesz a helyzet rendezésére. Első lépésként már felszólítottuk az érintetteket márkanevünk használatának azonnali megszüntetésére.

Avana Egyesület, 2018.07.04

A város és a csillagok konferencia – Román-magyar sci-fi találkozó

-Élménybeszámoló-

2018. május 5-én nemzetközi találkozóra került sor Nagyváradon a magyar Avana Egyesület (a város) és a román Antares Klub (a csillagok), valamint számos szakmai szereplő között a nagyváradi várban, a Deus Vult egyesület által biztosított gyönyörű helyszínen. A kerekasztal-beszélgetés célja nem volt más, mint közelebb hozni egymáshoz a két ország szerzőit, kiadóit, fordítóit, és rajongóit. Az egész napos találkozó nagyszerű hangulatban zajlott, és a résztvevők a másik ország képviselőinek beszámolóin keresztül a saját országuk sci-fi életét is jobban el tudták helyezni a térképen. Mi persze hosszabbra terveztük a látogatást: úgy gondoltuk, a román sci-fi élet mellett érdemes megismernünk Nagyváradot, a szecessziós várost is. De erről később.

A találkozó “nulladik napján” Szélesi Sándor író tartott író-olvasó találkozót. A Pokolhurok, a Kincsem és a Sztálin, aki egyszer megmentette a világot című könyveit mutatta be a nagyváradi közönségnek.

Író-olvasó találkozó Anthony Sheenarddal

Másnap, szombaton került sor a konferenciára. A program a résztvevők bemutatkozásával kezdődött. A magyar küldöttséget Wagner György Sebestyén, az esemény ötletgazdája, az Avana Egyesület csapata, Németh Attila, a Galaktika irodalmi szerkesztője, valamint Szélesi Sándor és Márki István írók képviselték. Román részről jelen volt az Antares Sci-Fi és Fantasy Klub küldöttsége, köztük Nic Dobre elnök, kiadó, Anamaria Borlan alapító, Alexandra Gold grafikus, valamint Horia Nicola Ursu író, műfordító.

A kerekasztal

Balról jobbra ülők: Lipták István (tolmács), Orosz Adél, (Avana), Németh Attila (Galaktika), Szélesi Sándor, Márki István

Nic Dobre író, Alexandra Gold grafikus, Lipták István tolmács

Anamaria Borlan (író, Antares)

A délelőtti kötetlen beszélgetés után ebédidőben ellátogattunk az éppen zajló Festum Varadinum nagyváradi magyar kulturális fesztiválra, ahol ízelítőt kaphattunk a román Lacikonyha ételeiből (nem árulunk el nagy titkot, hogy húson kívül nem nagyon lehetett mást kapni, bár Csuszner Ferenc vegetáriánus barátunk valahonnan tudott szerezni egy kis adag karfiolt).

Városnézés

Délután komolyra fordítottuk a szót: megtárgyaltuk a két ország sci-fi életének és könyvkiadásának jelenlegi helyzetét. Megtudtuk, hogy mi itt Magyarországon nem is állunk olyan rosszul: a könyvpiacunk értéke mintegy háromszorosa a románénak, és az itthon szokásos 45-55%-os könyvterjesztői jutalék sem hangzott már olyan szörnyen a román 55-60% fényében (de persze távol álljon tőlünk, hogy ötleteket adjunk a magyar terjesztőknek). Példányszámok tekintetében ugyanott járunk: a román sci-fi könyvek átlagos megjelenési példányszáma 1500, a magyaroké ugyanennyi. Mindezt úgy, hogy Románia lakossága papíron kétszer akkora, mint Magyarországé.

Horia Nicola Ursu (kiadóvezető)

A találkozó az együttműködési lehetőségek keresésével folytatódott: mindkét fél nagyon nyitott volt egymás munkáinak megismerésére, és a Galaktika magazin részéről konkrét együttműködés ötlete is felvetődött mind írók, mind képregényrajzolók bevonásával. Kölcsönösen meghívtuk egymást országaink sci-fi találkozóira, magyar oldalról természetesen a HungaroConra. A beszélgetés késő délutánig folytatódott, végül egy csoportképpel zártuk az eseményt.

Ezután egy közös vacsorával ünnepeltük meg a találkozást, melynek során magyarul vagy angolul tudó pincérek híján nagyon gyorsan megtanultunk románul ételt és italt rendelni. Az ételek egyébként nagyszerűek voltak, ahogy a két és fél literes, asztali sörcsap is nagy sikert aratott.

A vacsora

A sörcsap

És ahogy a cikk elején ígértük, néhány szó Nagyváradról: a városba érdemes ellátogatni, hiszen szecessziós épületei és passzázsai szemet gyönyörködtetőek. A képbe csak a szocializmusban felhúzott, brutalizmusba hajló épületek zavarnak be, amelyek sehogy se illenek a szecesszió finom, díszített vonalaihoz. Az épületek felújítása ütemesen zajlik, van még hová fejlődni, de jól haladnak. Egyedül a villamosok voltak kissé ódivatúak: csörgő-csattogó szerkezetek, amelyek nem sokat adtak hozzá a városképhez. Mindezekkel együtt Nagyvárad megér egy hosszú hétvégés látogatást, hiszen számos csodálatos látnivaló és kellemes, pénztárcabarát étterem várja a turistákat.

Nagyvárad

Írók egymás közt

Passzázs

Különös helyi népszokás: katonai kiképzés középiskolásoknak 

Volga

Értelmezhetetlen helyi plakátok

Színház

Nyugodtan kijelenthető, hogy a találkozó teljes sikerrel végződött: nagyszerűen éreztük magunkat a városban, és számos új barátra tettünk szert. Olyannyira, hogy úgy tervezzük, jövőre folytatjuk a programot, és hagyományt teremtünk az eseményből.

Avana

ZSOLDOS EMLÉKÉV – A “Harc az áltudományos mítoszteremtés ellen” pályázat eredményhirdetése

Köszönjük szépen a rengeteg beérkezett novellát és az oldalon megjelentetett esszéket is, amelyet a Zsoldos Péter Emlékév keretében megrendezett “Harc az áltudományos mítoszteremtés ellen” nevű novella- és esszépályázatra küldtetek.

Az esszépályázat nyilvános szavazásának eredménye alapján a nyertesünk:

Balog Róbert – Cinemakográfia

A novellapályázat nyertese pedig:

Szarvas Szilvia – Az alvó fény háza

Gratulálunk mindkettőjüknek és persze a többieknek is. A beérkezett novellák közül sokat beválogattunk a Zsoldos Emlékév keretében készülő antológiába, amelyet a nyertesek már a salgótarjáni Avana születésnapi rendezvényen átvehetnek, akár csak nyereményüket, 10-10 ezer Forintot.

A pályázat a Magyar Művészeti Akadémia jóvoltából valósulhatott meg.

PÁLYÁZAT – „Áltudományos mítoszteremtők”

Az internet térhódítása nem csak a gyors információáramlást tette lehetővé, de ugyanezen a csatornán elképesztő ütemben terjednek a megalapozatlan koholmányok, és amilyen könnyen felkap a média egy celebet, ugyanolyan könnyen válik egy féligazság zsinórmértékké, vagy egy félig képzett ember guruvá, tanácsadóvá, a nála tapasztalatlanabbak szellemi vezetőjévé. Az általános információdömpingben nem könnyű eligazodni a tények és tévhitek, valóság, álhír, tudomány és tudománytalanság erdeiben. Célunk, hogy ismételten felhívjuk a figyelmet arra, mennyire fontos, hogy körültekintően tájékozódjunk, hogy fenntartással kezeljük a kézenfekvőnek tűnő dolgokat is, és csak a megbízható, valóban tudományos igényű forrásokból fogadjunk el tudományos tényeket. Játszani, írni, képzelődni és agyalni persze szabad, sőt kell is, hiszen a fantázia végtelen lehetőségeit ki kell használni a saját, és mások szórakoztatása érdekében. Csak ne feledjük el, hogy attól, hogy megjelent a interneten, leközölte valamilyen újság, vagy elhangzott a televízióban, attól még nem biztos, hogy igaz!

Zsoldos Péter halálának 20. évfordulója alkalmából „Áltudományos mítoszteremtők” címmel jubileumi pályázatot hirdet a húszéves Avana Egyesület.

A pályázat témája:

A magyar sci-fi irodalom jeles alakjának, Zsoldos Péternek munkásságában megjelenő témák tovább élése napjainkban. Olyan alkotásokat várunk két kategóriában

 1. Novella
 2. Esszé

melyek témájukban újszerű körülmények között vizsgálja az emberi reakciókat és központi kérdésként a valódi tudományos munkásság hígulásával megjelenő „áltudományos mítoszteremtőkkel” foglalkozik. (A fogalom Zsoldos Péter saját, irodalomra vonatkozó értelmezése volt, de jelen pályázatban szabadon értelmezhető). A pályázatra csak olyan novella/esszé küldhető be, amely máshol még nem jelent meg. Az online megjelenés is publikációnak számít (saját weboldal, Facebook oldal is).

Kreatív írások előnyben!

Beküldési határidő: 2017. július 25.


Beküldés:

A pályaműveket a palyazat @ avana.hu e-mail címre várjuk, a levél szövegében megadva az alkotó teljes (valódi) nevét is. A műveket szerkeszthető formátumban: .doc, .docx vagy .rtf, a következő fájlnévvel kérjük ez elektronikus levélhez csatolni: „szerző neve_címe_műfaja”. Az e-mail tárgymezőjében kérjük feltüntetni a „áltudományos mítoszteremtők” jeligét, és a műfajt „novella” vagy „esszé”.

Minden pályázó csak egy pályaművel pályázhat, a legelsőnek beküldött írását bíráljuk el.

A pályázatnak nevezési díja nincs.

Az írások feleljenek meg a választott műfaj követelményeinek.

Novella: https://hu.wikipedia.org/wiki/Novella

Esszé: https://hu.wikipedia.org/wiki/Esszé

 

Terjedelmi korlát:

Novella – maximum 10.000 karakter (szóközökkel)

Esszé – maximum 5.000 karakter (szóközökkel)


Bírálat:

 1. Novella
 • A pályaműveket az Avana Egyesület által összeállított bizottság bírálja el.
 • A novellapályázat győztese pénzjutalomban részesül, amelynek összege 10 000 forint, valamint
 • A legjobb pályaművek megjelenhetnek az Avana Egyesület – In memoriam Zsoldos Péter – jubileumi antológiájában, amelyből a bekerülő írók egy-egy tiszteletpéldányt kapnak.
 • A legjobb pályamunkák beküldői meghívást nyernek az Avana egyesület évfordulós rendezvényére 2017. október 6-ra.

 

 1. Esszé
 • A pályaművek felkerülnek az Avana Egyesület által üzemeltetett sci-fi.hu Facebook oldalra az – In memoriam Zsoldos Péter – megemlékezés alatt, nyilvános bejegyzésként. (A kikerülés feltétele a tartalmi értékelhetőség, a szövegek minősége az alkotó felelőssége, mivel a kikerülés előtt az anyag nem kerül szerkesztésre)
 • A legtöbb közönségszavazatot kapott mű alkotója pénzjutalomban részesül, amelynek összege 10 000 forint, valamint
 • A legjobb pályamunkák beküldői meghívást kapnak az Avana egyesület évfordulós rendezvényére 2017. október 6-ra.

A pályázatok bírálati határideje legkésőbb 2017. augusztus 31.

A pályamű beküldésével a pályázó engedélyt ad az Avana Egyesületnek, hogy esszéjét a sci-fi.hu oldalon megjelentesse, illetve más oldalain reklámozza (Avana, scifi.hu).

Engedélyezi, hogy beküldött novellája szerkesztés után megjelenhessen az Avana Egyesület – In memoriam Zsoldos Péter – antológiájában.

A megjelenés idejéig a beküldött novellát/esszét más pályázatra vagy kiadónak nem küldi el.

Az antológiába került művekből/esszékből részletek reklám célból felhasználhatóak, mind a szerző, mind az Avana, scifi.hu által.

Zsoldos Péter-díj 2017. pályázati kiírás

Az Avana Egyesület kiírja a Zsoldos Péter-díjat regény, kisregény és novella kategóriában.

A pályázaton részt vehet minden olyan magyar szerző munkája, amely első ízben 2016. január 1. és 2016. december 31. között magyar nyelven jelent meg. A pályamű nyomtatott vagy elektronikus formátumú, kizárólag sci-fi tárgyú regény, kisregény vagy novella lehet, és kiadói tevékenységet (is) folytató, adószámmal rendelkező cég vagy egyéni vállalkozó által került fizetős tartalmi forgalomba. (Kiadói tevékenységet folytató cégnek vagy egyéni vállalkozónak tekintjük azt a társaságot vagy magánszemélyt, akik legalább 5 különböző kiadványt legalább 3 különböző szerzőtől már forgalomba hoztak.)

Részt vesz még a pályázaton az előző évi Zsoldos Péter-díjra nevezett mű, ha annak kategóriájában az előző évben a nevezett művek száma nem érte el a díj kiírásában megadott pályázati darabszámot, és ezért a díj a kategóriában nem került kiadásra.

A fenti feltételt teljesítő műveket szerzők illetve kiadók nevezhetik a jogtulajdonosokkal való egyeztetés után.

A műveket nevező személynek meg kell adnia a mű címét (kisregény és novella esetében azt is, hogy melyik kötetben jelent meg), a megjelenés dátumát és álnéven történt publikálás esetén a szerző magyar nevét is.

A díjra kategóriánként egy szerzőtől három nevezést fogadunk el.

Amennyiben egy kategóriában ötnél kevesebb nevezés érkezik, abban a kategóriában a díj nem kerül kiosztásra, de a nevezés nem válik semmissé, hanem a nevezett művek a következő évi pályázaton újra indulnak.

A nevezések mellé a nevezőnek gondoskodnia kell a nevezett műből 5 köteles példányról. (5 nyomtatott, vagy 3 nyomtatott és 2 elektronikus formátumban. A nevezett művek nyomtatott formátumát sokszorosítási technikával is elfogadjuk, amennyiben az bizonyíthatóan megegyezik a megjelent művel.) A köteles példányok átvételét illetően a díj koordinátora a nevezés beérkezése után felveszi a kapcsolatot a nevezővel. Érvényes nevezésnek az 5 köteles példány beérkezése számít.

A nevezés folyamatos, végső határidő: 2017. február 21. 24:00 óra
A kötetek beérkezési határideje: 2017. február 28.
A nevezéseket a következő e-mailcímen várjuk: zsoldosdij (kukac) avana.hu

A zsűri elnöke:
Dr. S. Sárdi Margit egyetemi docens

 Eredményhirdetésre és az ünnepélyes díjkiosztóra a 2017-es HungaroCon Országos Sci-fi Találkozón kerül sor.

IMG_9501

A 2016-os évi Zsoldos Péter-díjra jelölt művek

Regény kategóriában

Domokos Anna: Az emléktolvaj (Publio)

Havasréti József: Űrérzékeny lelkek (Magvető) (2015-ös jelölés)

Turcsányi Ervin: A Seol bolygó foglyai (Püski Kiadó)

 

Kisregény kategóriában

F. Tóth Benedek: Álmodsz-e még, és ha igen, miről? (Nélküled a jövő; Graal) (2015-ös jelölés)

 

Novella kategóriában

Antal József: Béta teszt (2045 Harminc év múlva antológia, Ad Astra)

Antal József: Bónuszpálya (Galaktika 298.; Metropolis Media)

Kósa Katalin: Rulett (Kalandok és kalandozók antológia, SpiritArt Kiadó)

Bakti Viktor: Közel az istenekhez (Új Galaxis 23.; Kódex)

Baron, Andy (Botta András): Cukrosnéni (Kalandok és kalandozók antológia, SpiritArt Kiadó)

Bartos Zsuzsa: Alantas vágy (Kalandok és kalandozók antológia, SpiritArt Kiadó)

Bárdos Deák Ágnes: Karmafordító (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Bárdos Deák Ágnes: Karmafordító 2 (Galaktika 303.; Metropolis Media)

Benedek Szabolcs: A szubsztancia képlete (Galaktika 309.; Metropolis Media)

Benedek Szabolcs: Carmilla visszatér (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Benedek Szabolcs: Ufót látni és meghalni (Galaktika 303.; Metropolis Media)

Benyák Zoltán: Nulla és egy (2045 Harminc év múlva antológia, Ad Astra)

Bojtor Iván: A harmadik interjú (Galaktika 309.; Metropolis Media)

Bojtor Iván: A kispataki csata (Galaktika 304.; Metropolis Media)

Bojtor Iván: Kinyitottad? (Galaktika 301.; Metropolis Media)

Böszörményi Gyula: Isa, por és homou (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Buglyó Gergely: Kopp-kopp (Galaktika 308.; Metropolis Media)

Bukros Zsolt: Terraformálók (Új Galaxis 23.; Kódex)

Burger István: Új perspektíva (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Czinkóczi Krisztina: A 3047-es járat (Kalandok és kalandozók antológia, SpiritArt Kiadó)

Czinkóczi Krisztina: Prebábel (2045 Harminc év múlva antológia, Ad Astra)

Czövek Andrea: Embernek maradni (Új Galaxis 23.; Kódex)

Csaplár Vilmos: Ami elmúlt, elmúlt (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Csányi Vilmos: A Mester (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Cserna-Szabó András: Smafu (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Darvasi László: Hóhér (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Dávid Attila: Járvány (Kalocsai Néplap XXVII. évf. 28. szám, KaloPress Kft.)

Dragomán György: Höc-höc (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Dragon György: A novella (Galaktika 299.; Metropolis Media)

Egressy Zoltán: Az áruló (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Fedina Lídia: Egészen apró változás (Galaktika 299.; Metropolis Media)

Gajdácsi László: Odakint (2045 Harminc év múlva antológia, Ad Astra)

Grove, Damien (Albert Tamás): Válaszúton (Kalandok és kalandozók antológia, SpiritArt Kiadó)

Hartay Csaba: Egy tehén fénykora (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Hernád Péter: A tántika nászajándéka (Galaktika 301.; Metropolis Media)

Hernád Péter: Játékosok (2045 Harminc év múlva antológia, Ad Astra)

Houjt, Van Dyck (Barabás Levente Szilárd): Mundus vult decipi… (Új Galaxis 23.; Kódex)

Juhász Péter: Az emlékezés völgye (Új Galaxis 23.; Kódex)

Juhász Roland: iCity (Új Galaxis 23.; Kódex)

Kenessei András: Sötétben (Galaktika 302.; Metropolis Media)

Kiss Noémi: Orsolya, a csecsemőnk (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Kleinheincz Csilla: Bálnák a jég alatt (Galaktika 306.; Metropolis Media)

Kolozsvári Zsófia: Titok (2045 Harminc év múlva antológia, Ad Astra)

Kovács Attila: A tudatalatti asszisztens (2045 Harminc év múlva antológia, Ad Astra)

Kovács Attila: Bevándorlók (Galaktika 307.; Metropolis Media)

Köcsky Rudolf: Egyensúly (Új Galaxis 23.; Kódex)

Köcsky Rudolf: Kontaktus (Új Galaxis 23.; Kódex)

Körtvélyes Ákos: Válaszút (Galaktika 307.; Metropolis Media)

Márki István: Visszafejtés (Galaktika 304.; Metropolis Media)

Ménes Attila: Folyosó a Holdra (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Mészáros András: A huszonötödik órában (2045 Harminc év múlva antológia, Ad Astra)

Mund Katalin: Restart (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Novák Gábor: 1.01ita (Kalandok és kalandozók antológia, SpiritArt Kiadó)

Novák Gábor: Upside down (2045 Harminc év múlva antológia, Ad Astra)

Parti Nagy Lajos: Egy ezüstóra előzményei (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Pataki Éva: Banach-tervek (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Roah (Perina Kata): Oázis (Kalandok és kalandozók antológia, SpiritArt Kiadó)

Rose, Holden (Kovács Attila): A helyes kérdés (Új Galaxis 23.; Kódex)

Sas István: Raptor isten (Galaktika 306.; Metropolis Media)

Somogyi György: A 100. győzelem napja (2045 Harminc év múlva antológia, Ad Astra)

Sümegi Attila: Alvilágosodás (2045 Harminc év múlva antológia, Ad Astra)

Szabó T. Anna: Rekreáció (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Szélesi Sándor: Sötétség (Galaktika 305.; Metropolis Media)

Szilágyi Zoltán: A vevő (Új Galaxis 23.; Kódex)

Szilágyi Zoltán: Járulékos veszteség (Galaktika 304.; Metropolis Media)

Szilvási György: Lucha Libre! (Galaktika 305.; Metropolis Media)

Török Dávid: A Hodgson-sejtés (Új Galaxis 23.; Kódex)

Török Dávid: Az aranyszabály (Új Galaxis 23.; Kódex)

Trenka Csaba Gábor: Kisvárda sejkje (2045 Harminc év múlva, Ad Astra)

Trux Béla: Második vízözön (2045 Harminc év múlva, Ad Astra)

Valyon Tamás: Északi fény (2045 Harminc év múlva, Ad Astra)

Varga Balázs: A nagy bumm (Új Galaxis 23.; Kódex)

Varga Csaba Béla: Leány feketében (Galaktika 302.; Metropolis Media)

Vörös István: Az iskolabusz nem jut el a Jupiterre (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Vörös István: Az iskolabusz nem jut el a Jupiterre 2 (Galaktika 303.; Metropolis Media)

Weiner Sennyey Tibor: Nincs többé magány (Galaktika 308.; Metropolis Media)