Címke: Zsoldos Péter-díj

A zsoldos Péter-díjról

Kedves Barátunk!

Szeretnénk közelebb hozni az olvasókhoz a Zsoldos Péter-díjat, Magyarország legrégebbi és egyetlen sci-fi témában elérhető irodalmi díját, ismertebbé tenni magát a megmérettetést, és a zsűrizés körülményeit. Ennek érdekében összeszedtünk pár érdekes kérdést, és megválaszoltuk azokat. Reméljük, a válaszok végére kevesebb tisztázatlan terület marad a Zsoldos Péter-díj körül.

Mi a Zsoldos Péter-díj célja?

A Zsoldos Péter-díj célja, hogy a sci-fi zsánerben tevékenykedő írók díjazásával népszerűsítse a tudományos-fantasztikus irodalmat, és jelzést adjon az olvasóknak, hogy adott évben melyik mű emelkedett ki a mezőnyből, hogy ráirányítsa a figyelmet a nyertes műre, ezzel megteremtve az érdeklődést a mű és írója iránt, illetve anyagilag támogassa a sci-fi írókat.

Szükség van-e hazai sci-fi díjra?

Válasz minden egyes díj esetében csak szubjektív megítélés alapján adható. Nem lehet kategorikusan kijelenteni, hogy szükség van Oscar-díjra, Hugo-díjra vagy Zsoldos-díjra. Viszont a reklámozók, forgalmazók előszeretettel alkalmazzák promóciójukban, ha egy film Oscar-díjas, egy könyv Hugo-díjas vagy egy író Zsoldos-díjas. Tehát olyan személy is van, akinek nem számít egy díj megléte, nem az alapján megy be egy filmre, vagy vesz meg egy könyvet, de van, akinek a figyelmét felkelti, ha egy alkotás, egy mű díjazott. És nem elhanyagolható az előző kérdésnél ismertetett tény sem, hogy a díj pénzjutalommal jár, így a művek megszületését (akár a kiadásáért járó honoráriummal megegyező összegben) anyagilag is támogatja a díj.

A díj alapoz-e az írók és műveik ismertségére?

Mint minden irodalmi díj esetében a Zsoldos Péter-díj zsűrije is az írók publikus műveivel dolgozik, azokat értékeli, de az értékelés folyamán az író kiléte, ismertsége nem befolyásolja a zsűri munkáját. A díjat elnyerheti kevésbé ismert író is.

Hogyan működik a nevezés a díjra, és mi szükség van egyáltalán nevezésre?

A nevezésre a díj zsűrizésének technikája miatt van szükség. Mivel az zsűri minden írást elolvas, így rendelkezniük kell egy-egy példányból a zsűrizett műből. Vagyis a nevezési metódus azért fontos, hogy biztosítani tudjuk a köteles példányokat a zsűrizéshez. Bárki nevezhet egy nagyközönség számára publikált művet (amennyiben a díj kiírásának további feltételeit is teljesíti a mű), de biztosítania kell a köteles példányokat a nevezés mellé. Első körben az Avana Egyesület vállalja, hogy a nevezés után felkeresi a könyv kiadóját, hogy rendelkezésünkre bocsátja-e a művet, amennyiben ez nehézségbe ütközik, akkor a nevezőnek kell gondoskodnia a mű beszerzéséről.

Miért kell köteles példányokat bekérni, miért nem veszik meg a zsűri tagjai saját pénzükből a köteteket?

A zsűri tiszteletdíj nélkül végzi a munkáját, így nem várhatjuk el tőlük, hogy minden egyes nevezett műből saját költségen rendelkezzenek példánnyal. Ám célunk, hogy ennek ellenére is minden egyes jelölt eljusson a zsűri tagjaihoz, hogy megismerhessenek minden nevezett művet, és a teljes mezőny elolvasása után dönthessenek. Ezért látjuk a legjobb megoldásnak a kötelespéldányok bekérését.

Hány tagú a zsűri, és miért nem áll több tagból?

A zsűri 2002 óta öt tagból áll. Egy nagyobb létszámra történő bővítés nehézségekbe ütközik. A bővítés legfőbb akadálya, hogy a nevezések mellé köteles példányokat kérünk be a művekből. Az öt darab köteles példány bekérését íróktól, kiadóktól, nevező magánszemélyektől még észszerűnek tartjuk, több példány bekérése esetleg túl nagy költségbe verheti a nevezőt, így az a nevezések elmaradásával járhat. Nem építhetünk arra sem, hogy elektronikusan kérjük be a kiadóktól a műveket, hiszen egyrészről nem minden könyv jelenik meg elektronikus formában a piacon, másrészről tapasztalataink szerint a kiadók nem szívesen adják át a műveket elektronikus formában. (Amennyiben ez a gyakorlat változna, úgy természetesen elgondolkodunk a zsűri bővítésén.) Felmerült, hogy a bekért öt köteles példányt adja körbe zsűri, de ez sem járható út, mivel a zsűritagok az ország különböző pontjain élnek, így szigorú időbeosztáshoz kellene kötni az olvasást, minden zsűritagnak adott időpontokig kellene elolvasnia egy-egy művet, ha csúszás történik, a többi zsűritag sem tudja végezni a munkáját. Ráadásul az ország több pontján élő zsűritagok közötti könyvforgás megnövekedett logisztikai és nem elhanyagolható költségbeli feladatokat követelne meg.

Miért nem az olvasók/egyesületi tagok/kiadók/nagyobb csoportok szavaznak a díjról?

Egy nagyobb csoport esetében nem beszélhetünk köteles példányok bekéréséről, hanem mindenkinek meg kellene vásárolnia minden nevezett művet. Egy választott zsűrivel ellentétben (akik megkapják az összes díjon induló művet), semmi nem garantálná, hogy a csoportok minden egyes tagja saját költségén megvásárolná az összes kiadványt (könyvet, folyóiratot, antológiát) és azok mindegyikét elolvasná. Így szavazatuk csak az általuk megismert kötetek olvasmányélményeire korlátozódna, nem a legjobb művet díjaznák, hanem a legnépszerűbb írók könyveit. De 2018-tól senkit nem zárunk ki a szavazásból, hiszen megalapítottuk a Zsoldos Péter-díj közönségdíj kategóriáját, amit nem egy szakmai zsűri döntése alapján osztunk ki, hanem a scifi.hu-n szavazó olvasók véleménye alapján.

Kik a zsűri tagjai?

A zsűri tagjai 2018-ban:
Dr. S. Sárdi Margit, ELTE Magyar Irodalom tanszék oktatója, az irodalomtudományok kandidátusa, a Magyar Scifitörténeti Társaság alapító elnöke.
Dr. Szarka Emese, Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense. Didaktikát oktat. Publikált a vallási mozgalmakról, a kreatív gondolkodásról, az utópiákról.
Dr. Domokos Áron, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Könyvtártudományi Tanszékének adjunktusa.
Vásárhelyi Lajos, író, fordító, kritikus.
Csák Tamás, az Avana Egyesület delegált tagja.
2019-ben új összetételű zsűri fogja értékelni a műveket.

Hogyan pontoz a zsűri?

A zsűri súlyozott átlagot számolva hozza meg a végeredményt. Ez azt jelenti, hogy a legkisebb és legnagyobb pontszámot adó zsűritag szavazata a felét éri a többi tag szavazatának, így a szélsőséges szavazatok bár hatással van a végeredményre, mégsem viszik a szélsőségek felé a végső döntést.

Miért nincs előzsűrizés?

Ennek több oka van. Jelen pillanatban a nevezett díjak darabszáma nem indokolja az előzsűrizés folyamatát. Ezenkívül, az előzsűrizés nem lerövidítené, hanem meghosszabbítaná a zsűrizési időt, hiszen az összes könyvet még egy zsűrinek (előzsűrinek) el kellene olvasnia (ez magában ugyanannyi idő lenne, mintha maga a zsűri olvasná el őket), és az első körön túljutott műveket még a fő zsűrinek is el kellene olvasnia. Továbbá a zsűrizési folyamatba még több hiteles személyt kellene bevonni, az előzsűrinek is legalább öt tagból kellene állnia, hogy ne két ember döntésén múljon, mely művek kerülhetnek a fő zsűri elé, hiszen ez az objektivitás rovására mehet. Vagyis eleve tíz zsűritaggal kellene számolnunk, akik hosszabb idő alatt hoznák meg a döntésüket.

Miért kell minden évben kiosztani a díjat, akkor is, amikor nem születik elég mű a zsánerben?

Nem oszt minden évben díjat a zsűri. Jelen szabályzat értelmében, ha egy évben nem születik öt darab értékelhető mű, akkor a következő év mezőnyében jelennek meg az adott év művei. Tehát létezik egy számszerű határ, ami alatt nem oszt ki díjat a zsűri. Másik szempont lehetne, hogy kikötjük, kétévenként osztunk díjat, de ez sem garantálná, hogy két év alatt összegyűlik a kellő számú díjazható mű. És másik végletként, ha a művek száma mindkét évben magas volt, akkor a zsűrinek esetleg nem férne bele a zsűrizésre szánt időkeretébe, hogy felelősségteljesen értékeljen minden írást. Így a legjobb megoldásként az adott évben megjelent művek darabszáma dönt arról, hogy az adott évben oszt-e díjat a zsűri vagy nem. (A darabszámkorlát változtatható.)

Miért csak a sci-fi irodalom kerül díjazásra, miért nem kerül a mezőnybe az összes többi fantasztikum is?

A díj névadója Zsoldos Péter. Zsoldos Péter kizárólag a sci-fi irodalmat támogatta, és kifejezetten szót emelt (Zsoldos Péter szavaival élve) a sci-fi felhígulása és a műfaj mellett megjelenő szubkultúra ellen. Így az emlékének megfelelően a nevével nem szeretnénk egyéb zsánernek díjat adni, de támogatjuk, hogy más zsáner is osszon ki saját díjat, ehhez szívesen adunk segítséget is.

A zsűrivel kapcsolatban felmerült, hogy csak a sci-fi konzervatívabb vonalát támogatja. Mi igaz ebből?

Ez az állítás egyértelműen téves. 2018-ban is, de a díj történetében már többször is nyert olyan mű, ami a sci-fi modernebb vonulatához tartozik.

Voltak a múltban a Zsoldos-díj zsűrijének vitás döntései. Ezekhez hogyan viszonyul az Avana Egyesület?

Tudunk a vitás döntésekről, de fontosnak tartjuk, hogy az egyesület semmiképpen ne befolyásolja a zsűri ítéletét. Bár a díjat az Avana Egyesület kezeli, a döntést nem az egyesület, hanem egy tőle független zsűri hozza. (Az egyesület egyetlen tagot delegál a zsűribe.) Tehát az egyesület hivatalosan nem kommentál (nem helyesel, nem helytelenít) egy jelenben vagy múltban kiadott díjat. Ám figyelemmel kísérjük a zsűri munkáját, és az egyesület azon dolgozik, hogy egy-egy múltban elkövetett hiba ne ismétlődhessen meg. Ebben a szellemben delegáljuk a jövőben a zsűri tagjait.

Sok kritika érte a díj értékét, hogy magánkiadású könyvek is indulhattak a díjon. Történt-e valamilyen változás ebben az irányban?

Igen. Az egyesület meghallgatta a kritikát, és belátta, hogy a magánkiadások gyakran szerkesztetlen, írói hibáktól sem mentes művei hígították a mezőny színvonalát, és feleslegesen terhelték a zsűri munkáját. Így jelen pillanatban nem indulhat magánkiadású regény a díjon.

Sok bírálat érte a díj zsűrijét abból a szempontból is, hogy a zsánerben ismeretlen emberekből áll.

Szubjektív megítélés alá esik, hogy ki, kit ismer a zsánerben, és elfogadja-e annak személyét és döntését. A zsűri összetétele mindenfajta zsűrizésnél adhat vitára okot, de mindent megteszünk, hogy a zsűri tagjai ne kötődjenek írókhoz, kiadókhoz, lehetőség szerint egyetemi végzettségű irodalmárok legyenek és szeressék a sci-fit. A Zsoldos-díj zsűrijéről a https://zsoldosdij.avana.hu/zsuri oldalon lehet tájékozódni.

Zsoldos Péter-díj 2017. pályázati kiírás

Az Avana Egyesület kiírja a Zsoldos Péter-díjat regény, kisregény és novella kategóriában.

A pályázaton részt vehet minden olyan magyar szerző munkája, amely első ízben 2016. január 1. és 2016. december 31. között magyar nyelven jelent meg. A pályamű nyomtatott vagy elektronikus formátumú, kizárólag sci-fi tárgyú regény, kisregény vagy novella lehet, és kiadói tevékenységet (is) folytató, adószámmal rendelkező cég vagy egyéni vállalkozó által került fizetős tartalmi forgalomba. (Kiadói tevékenységet folytató cégnek vagy egyéni vállalkozónak tekintjük azt a társaságot vagy magánszemélyt, akik legalább 5 különböző kiadványt legalább 3 különböző szerzőtől már forgalomba hoztak.)

Részt vesz még a pályázaton az előző évi Zsoldos Péter-díjra nevezett mű, ha annak kategóriájában az előző évben a nevezett művek száma nem érte el a díj kiírásában megadott pályázati darabszámot, és ezért a díj a kategóriában nem került kiadásra.

A fenti feltételt teljesítő műveket szerzők illetve kiadók nevezhetik a jogtulajdonosokkal való egyeztetés után.

A műveket nevező személynek meg kell adnia a mű címét (kisregény és novella esetében azt is, hogy melyik kötetben jelent meg), a megjelenés dátumát és álnéven történt publikálás esetén a szerző magyar nevét is.

A díjra kategóriánként egy szerzőtől három nevezést fogadunk el.

Amennyiben egy kategóriában ötnél kevesebb nevezés érkezik, abban a kategóriában a díj nem kerül kiosztásra, de a nevezés nem válik semmissé, hanem a nevezett művek a következő évi pályázaton újra indulnak.

A nevezések mellé a nevezőnek gondoskodnia kell a nevezett műből 5 köteles példányról. (5 nyomtatott, vagy 3 nyomtatott és 2 elektronikus formátumban. A nevezett művek nyomtatott formátumát sokszorosítási technikával is elfogadjuk, amennyiben az bizonyíthatóan megegyezik a megjelent művel.) A köteles példányok átvételét illetően a díj koordinátora a nevezés beérkezése után felveszi a kapcsolatot a nevezővel. Érvényes nevezésnek az 5 köteles példány beérkezése számít.

A nevezés folyamatos, végső határidő: 2017. február 21. 24:00 óra
A kötetek beérkezési határideje: 2017. február 28.
A nevezéseket a következő e-mailcímen várjuk: zsoldosdij (kukac) avana.hu

A zsűri elnöke:
Dr. S. Sárdi Margit egyetemi docens

 Eredményhirdetésre és az ünnepélyes díjkiosztóra a 2017-es HungaroCon Országos Sci-fi Találkozón kerül sor.

IMG_9501

A 2016-os évi Zsoldos Péter-díjra jelölt művek

Regény kategóriában

Domokos Anna: Az emléktolvaj (Publio)

Havasréti József: Űrérzékeny lelkek (Magvető) (2015-ös jelölés)

Turcsányi Ervin: A Seol bolygó foglyai (Püski Kiadó)

 

Kisregény kategóriában

F. Tóth Benedek: Álmodsz-e még, és ha igen, miről? (Nélküled a jövő; Graal) (2015-ös jelölés)

 

Novella kategóriában

Antal József: Béta teszt (2045 Harminc év múlva antológia, Ad Astra)

Antal József: Bónuszpálya (Galaktika 298.; Metropolis Media)

Kósa Katalin: Rulett (Kalandok és kalandozók antológia, SpiritArt Kiadó)

Bakti Viktor: Közel az istenekhez (Új Galaxis 23.; Kódex)

Baron, Andy (Botta András): Cukrosnéni (Kalandok és kalandozók antológia, SpiritArt Kiadó)

Bartos Zsuzsa: Alantas vágy (Kalandok és kalandozók antológia, SpiritArt Kiadó)

Bárdos Deák Ágnes: Karmafordító (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Bárdos Deák Ágnes: Karmafordító 2 (Galaktika 303.; Metropolis Media)

Benedek Szabolcs: A szubsztancia képlete (Galaktika 309.; Metropolis Media)

Benedek Szabolcs: Carmilla visszatér (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Benedek Szabolcs: Ufót látni és meghalni (Galaktika 303.; Metropolis Media)

Benyák Zoltán: Nulla és egy (2045 Harminc év múlva antológia, Ad Astra)

Bojtor Iván: A harmadik interjú (Galaktika 309.; Metropolis Media)

Bojtor Iván: A kispataki csata (Galaktika 304.; Metropolis Media)

Bojtor Iván: Kinyitottad? (Galaktika 301.; Metropolis Media)

Böszörményi Gyula: Isa, por és homou (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Buglyó Gergely: Kopp-kopp (Galaktika 308.; Metropolis Media)

Bukros Zsolt: Terraformálók (Új Galaxis 23.; Kódex)

Burger István: Új perspektíva (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Czinkóczi Krisztina: A 3047-es járat (Kalandok és kalandozók antológia, SpiritArt Kiadó)

Czinkóczi Krisztina: Prebábel (2045 Harminc év múlva antológia, Ad Astra)

Czövek Andrea: Embernek maradni (Új Galaxis 23.; Kódex)

Csaplár Vilmos: Ami elmúlt, elmúlt (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Csányi Vilmos: A Mester (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Cserna-Szabó András: Smafu (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Darvasi László: Hóhér (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Dávid Attila: Járvány (Kalocsai Néplap XXVII. évf. 28. szám, KaloPress Kft.)

Dragomán György: Höc-höc (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Dragon György: A novella (Galaktika 299.; Metropolis Media)

Egressy Zoltán: Az áruló (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Fedina Lídia: Egészen apró változás (Galaktika 299.; Metropolis Media)

Gajdácsi László: Odakint (2045 Harminc év múlva antológia, Ad Astra)

Grove, Damien (Albert Tamás): Válaszúton (Kalandok és kalandozók antológia, SpiritArt Kiadó)

Hartay Csaba: Egy tehén fénykora (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Hernád Péter: A tántika nászajándéka (Galaktika 301.; Metropolis Media)

Hernád Péter: Játékosok (2045 Harminc év múlva antológia, Ad Astra)

Houjt, Van Dyck (Barabás Levente Szilárd): Mundus vult decipi… (Új Galaxis 23.; Kódex)

Juhász Péter: Az emlékezés völgye (Új Galaxis 23.; Kódex)

Juhász Roland: iCity (Új Galaxis 23.; Kódex)

Kenessei András: Sötétben (Galaktika 302.; Metropolis Media)

Kiss Noémi: Orsolya, a csecsemőnk (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Kleinheincz Csilla: Bálnák a jég alatt (Galaktika 306.; Metropolis Media)

Kolozsvári Zsófia: Titok (2045 Harminc év múlva antológia, Ad Astra)

Kovács Attila: A tudatalatti asszisztens (2045 Harminc év múlva antológia, Ad Astra)

Kovács Attila: Bevándorlók (Galaktika 307.; Metropolis Media)

Köcsky Rudolf: Egyensúly (Új Galaxis 23.; Kódex)

Köcsky Rudolf: Kontaktus (Új Galaxis 23.; Kódex)

Körtvélyes Ákos: Válaszút (Galaktika 307.; Metropolis Media)

Márki István: Visszafejtés (Galaktika 304.; Metropolis Media)

Ménes Attila: Folyosó a Holdra (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Mészáros András: A huszonötödik órában (2045 Harminc év múlva antológia, Ad Astra)

Mund Katalin: Restart (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Novák Gábor: 1.01ita (Kalandok és kalandozók antológia, SpiritArt Kiadó)

Novák Gábor: Upside down (2045 Harminc év múlva antológia, Ad Astra)

Parti Nagy Lajos: Egy ezüstóra előzményei (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Pataki Éva: Banach-tervek (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Roah (Perina Kata): Oázis (Kalandok és kalandozók antológia, SpiritArt Kiadó)

Rose, Holden (Kovács Attila): A helyes kérdés (Új Galaxis 23.; Kódex)

Sas István: Raptor isten (Galaktika 306.; Metropolis Media)

Somogyi György: A 100. győzelem napja (2045 Harminc év múlva antológia, Ad Astra)

Sümegi Attila: Alvilágosodás (2045 Harminc év múlva antológia, Ad Astra)

Szabó T. Anna: Rekreáció (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Szélesi Sándor: Sötétség (Galaktika 305.; Metropolis Media)

Szilágyi Zoltán: A vevő (Új Galaxis 23.; Kódex)

Szilágyi Zoltán: Járulékos veszteség (Galaktika 304.; Metropolis Media)

Szilvási György: Lucha Libre! (Galaktika 305.; Metropolis Media)

Török Dávid: A Hodgson-sejtés (Új Galaxis 23.; Kódex)

Török Dávid: Az aranyszabály (Új Galaxis 23.; Kódex)

Trenka Csaba Gábor: Kisvárda sejkje (2045 Harminc év múlva, Ad Astra)

Trux Béla: Második vízözön (2045 Harminc év múlva, Ad Astra)

Valyon Tamás: Északi fény (2045 Harminc év múlva, Ad Astra)

Varga Balázs: A nagy bumm (Új Galaxis 23.; Kódex)

Varga Csaba Béla: Leány feketében (Galaktika 302.; Metropolis Media)

Vörös István: Az iskolabusz nem jut el a Jupiterre (Galaktika 300.; Metropolis Media)

Vörös István: Az iskolabusz nem jut el a Jupiterre 2 (Galaktika 303.; Metropolis Media)

Weiner Sennyey Tibor: Nincs többé magány (Galaktika 308.; Metropolis Media)

Zsoldos Péter-díj 2016. pályázati kiírás

Az Avana Egyesület kiírja a Zsoldos Péter-díjat regény, kisregény és novella kategóriában.

A pályázaton részt vehet minden olyan magyar szerző munkája, amely első ízben 2015. január 1. és 2015. december 31. között magyar nyelven jelent meg. A pályamű nyomtatott vagy elektronikus formátumú, kizárólag sci-fi tárgyú regény, kisregény vagy novella lehet, és kiadói tevékenységet (is) folytató, adószámmal rendelkező cég vagy egyéni vállalkozó által került fizetős tartalmi forgalomba. (Kiadói tevékenységet folytató cégnek vagy egyéni vállalkozónak tekintjük azt a társaságot vagy magánszemélyt, akik legalább 5 különböző kiadványt legalább 3 különböző szerzőtől már forgalomba hoztak.) Részt vesz még a pályázaton az előző évi Zsoldos Péter-díjra nevezett mű, ha annak kategóriájában az előző évben a nevezett művek száma nem érte el a díj kiírásában megadott pályázati darabszámot, és ezért a díj a kategóriában nem került kiadásra.

A fenti feltételt teljesítő műveket szerzők illetve kiadók nevezhetik a jogtulajdonosokkal való egyeztetés után.

A műveket nevező személynek meg kell adnia a mű címét (kisregény és novella esetében azt is, hogy melyik kötetben jelent meg), a megjelenés dátumát és álnéven történt publikálás esetén a szerző magyar nevét is.

A díjra kategóriánként egy szerzőtől három nevezést fogadunk el.

Amennyiben egy kategóriában ötnél kevesebb nevezés érkezik, abban a kategóriában a díj nem kerül kiosztásra, de a nevezés nem válik semmissé, hanem a nevezett művek a következő évi pályázaton újra indulnak.

A nevezések mellé a nevezőnek gondoskodnia kell a nevezett műből 5 köteles példányról. (5 nyomtatott, vagy 3 nyomtatott és 2 elektronikus formátumban. A nevezett művek nyomtatott formátumát sokszorosítási technikával is elfogadjuk, amennyiben az bizonyíthatóan megegyezik a megjelent művel.) A köteles példányok átvételét illetően a díj koordinátora a nevezés beérkezése után felveszi a kapcsolatot a nevezővel. Érvényes nevezésnek az 5 köteles példány beérkezése számít.

A nevezés folyamatos, végső határidő: 2016. május 29.
A kötetek beérkezési határideje: 2016. május 31.
A nevezéseket a következő e-mailcímen várjuk: zsoldosdij (kukac) avana.hu

A zsűri elnöke:
Dr. S. Sárdi Margit egyetemi docens

 Eredményhirdetésre és az ünnepélyes díjkiosztóra a 2016-os HungaroCon Országos Sci-fi Találkozón kerül sor.

IMG_9501

Zsoldos Péter-díj 2014. pályázati kiírás

Az Avana Egyesület kiírja a Zsoldos Péter-díjat regény, kisregény és novella kategóriában.

A pályázaton részt vehet minden olyan magyar szerző munkája, amely első ízben 2013. január 1. és 2013. december 31. között magyar nyelven jelent meg. A pályamű nyomtatott vagy elektronikus formátumú, kizárólag sci-fi tárgyú regény, kisregény vagy novella lehet, és kiadói tevékenységet (is) folytató, adószámmal rendelkező cég vagy egyéni vállalkozó által került fizetős tartalmi forgalomba. (Kiadói tevékenységet folytató cégnek vagy egyéni vállalkozónak tekintjük azt a társaságot vagy magánszemélyt, akik legalább 5 különböző kiadványt legalább 3 különböző szerzőtől már forgalomba hoztak.) Részt vesz még a pályázaton az előző évi Zsoldos Péter-díjra nevezett mű, ha annak kategóriájában az előző évben a nevezett művek száma nem érte el a díj kiírásában megadott pályázati darabszámot, és ezért a díj a kategóriában nem került kiadásra.

A fenti feltételt teljesítő műveket szerzők illetve kiadók nevezhetik a jogtulajdonosokkal való egyeztetés után.

A műveket nevező személynek meg kell adnia a mű címét (kisregény és novella esetében azt is, hogy melyik kötetben jelent meg), a megjelenés dátumát és álnéven történt publikálás esetén a szerző magyar nevét is.

A díjra kategóriánként egy szerzőtől három nevezést fogadunk el.

Amennyiben egy kategóriában ötnél kevesebb nevezés érkezik, abban a kategóriában a díj nem kerül kiosztásra, de a nevezés nem válik semmissé, hanem a nevezett művek a következő évi pályázaton újra indulnak.

A nevezések mellé a nevezőnek gondoskodnia kell a nevezett műből 5 köteles példányról. (5 nyomtatott, vagy 3 nyomtatott és 2 elektronikus formátumban. A nevezett művek nyomtatott formátumát sokszorosítási technikával is elfogadjuk, amennyiben az bizonyíthatóan megegyezik a megjelent művel.) A köteles példányok átvételét illetően a díj koordinátora a nevezés beérkezése után felveszi a kapcsolatot a nevezővel. Érvényes nevezésnek az 5 köteles példány beérkezése számít.

A nevezés folyamatos, végső határidő: 2014. június 5.
A kötetek beérkezési határideje: 2014. június 15.
A nevezéseket a következő e-mailcímen várjuk: zsoldosdij (kukac) avana.hu

A zsűri elnöke:
Dr. S. Sárdi Margit egyetemi docens

A zsűri tagjai:
Csák Tamás az Avana Egyesület nevezett tagja,
Szentesi Ágnes nyelvész,
Vásárhelyi Lajos író, kritikus.
Örökös tiszteletbeli tag: Zsoldos Dávid.

Eredményhirdetésre és az ünnepélyes díjkiosztóra a 2014-es HungaroCon Országos Sci-fi Találkozón kerül sor.
Zsoldos